TEHNIKE SPAJANJA – SPOJNICE

Za najrazličitije tehničke zahteve na raspolaganju je veći broj tipova spojnica. Sve PEHD-spojnice služe za spajanje obloženih cevi i ne propuštaju gas ili vodu. Instalater cevi odgovoran je za navlačenje spojnica pre zavarivanja. Sve spojnice se sastoje od PEHD-spojne cevi sa svojstvima kakva su opisana na stranici R 4.0. Isoplus kataloga. Kod svih spojnica postoji mogućnost da se isporuče u specijalnim dužinama, na primer radi dodatne izolacije zavarenih šavova na nekom neizolovanom jednokratnom kugličnom ventilu ili na EKO-kompenzatoru ili ukrojenom komadu cevi. Izolaciju i zaptivanje svih tipova spojnica, izuzev isocompact-spojnice, rade isključivo AGFW i BFW-testirani i specijalno obučeni Isoplus-monteri.

Manžetne

Termoskupljajuće manžetne, koje pripadaju raznim tipovima spojnica i koje se ručno postavljaju, sastoje se od molekularno umreženog, modifikovanog poliolefina sa sistemom zaptivnog lepila koje poseduje obrazuju visoko-elastičnu zaptivnu zonu. Ovaj tip manžetni je otporan na toplotno starenje, vremenski uslovljene i hemijske uticaje, kao i na UV-zračenja i zemljine alkalije.

Testiranje spojnica

U saradnji sa Institutom za istraživanje snabdevanja toplotom, skraćeno FFI, u Hanoveru, Isoplus nudi najobimnije kontrole PUR-pene i manžetni, odnosno kompletnih spojnica. Testiranje obuhvata sve tačke koje su definisane po EN 253 i EN 489. U zavisnosti od zahteva,
kontrola kvaliteta obuhvata:

⇒ vizuelno nadgledanje skladištenja, svojstva i prerade radnih materijala
⇒ testiranje razaranja manžetne smicanjem u hladnom stanju
⇒ kontrola manžetne u laboratoriji kada je reč o zateznoj čvrstoći, granici tečenja, elastičnosti, prihvatanju vode, otpornosti na buđ, smicanju i ljuštenju, kao i testiranju tačke omekšanja
⇒ proizvodnju pene na licu mesta u posudi za testiranje i posmatranje startnog vremena, ponašanja pri ekspandiranju i penušanju
⇒ bušenje uzorka od 30 mm iz PUR-pene spojnice sa vizuelnom kontrolom po pitanju obojenosti, homogenosti i ćelijske strukture.
⇒ ispitivanje uzoraka pene u laboratoriji u odnosu na ćelijsku strukturu, zatvorenost ćelija, gustinu jezgra i sveukupnu gustinu, otpor na pritisak i prihvatanje vode sa testom ključanja
⇒ ispitivanje celokupne spojnice u laboratoriji u odnosu na već navedene tačke, kao i kontrola aksijalne i tangencijalne smicajne čvrstoće, otpornosti na udarce i granicu puzanja sa utvrđivanjem provodljivosti toplote kompaktnog sistema.

Svi probni uzorci ulaze u protokol sa svim relevantnim parametrima kao što su: datum, vreme, vrsta objekta i predeo, firma koja izvodi radove i monter, vremenski uslovi, temperatura, dimenzije, vrsta spojnice i broj, način punjenja PUR-pene (mašinski ili ručno) i uslovi kanala, a zatim se šalju u FFI. Nakon izrade neutralnog stručnog izveštaja on se prilaže nalogodavcu uz dokumentaciju. Obim testiranja, kao i određivanje primeraka za ispitivanje mora biti u skladu sa dogovorom između firme za montažu spojnica, odnosno Isoplusa, i investitora ili nekog opunomoćenog trećeg lica. Ta odluka mora biti saopštena Isoplusu, kao i izvršiocu testiranja. Istovremeno, pre početka testiranja kvaliteta mora biti utvrđeno kakva je procedura nakon izrade izveštaja o kvaliltetu. Molimo vas da se sa dodatnim pitanjima obratite Isoplusovim kvalifikovanim stručnim inženjerima.

NEUMREŽENA TERMOSKUPLJAJUĆA SPOJNICA

Neumrežena termosklupljajuća spojnica predstavlja dvostruko zaptivajući sistem koji se sastoji od jednodelne PEHD-spojnice (PE zavariva) sa termoskupljajućim svojstvima, dve termosakupljajuće manžetne koje služe za zaptivanje spojnice na oba prelaza ka obložnoj cevi, kao i dva PE čepa za zavarivanje i PE odzračnih čepova. Za vreme proizvodnje blago proširena, spojnica se tokom montaže blagim plamenom gasa skuplja na veličinu početnog prečnika; nastaje takozvani memorijski efekat. Između obložne cevi i spojnice se pre postupka skupljanja stavlja zaptivna traka od butil-kaučuka, tako da skupljanjem dolazi do zaptivanja i do velike čvrstoće zaptivnog prstena.

Neumrežena termoskupljajuća spojnica može pre punjenja PUR-penom biti podvrgnuta testiranju vazdušnim pritiskom od 0,3 bara, a rezultate treba protokolisati. Posle punjenja penom sledi dodatno zaptivanje sa termoskupljajućim manžetnama. Otvor za punjenje pene i odušak zaptiveni su PE-čepovima i dodatnim zatvaračima. Prilikom primene eliptične isoplus-duple cevi treba obratiti pažnju da je ovde dozvoljena samo ovalno predoblikovana neumrežena termoskupljajuća spojnica.

Oblast primene: Prikladno za sve cevovodne mreže sa povišenim uslovima rada i svojstvima zemljišta, kao što su podzemne vode i vode pod pritiskom. Prema EN 489 prilikom testa sa pomeranjem u kutiji sa peskom ustanovljeno je 100 ciklusa.

Isporučiva kao: obična spojnica, dugačka spojnica, redukciona spojnica, dupla redukciona spojnica, završna spojnica, montažni luk i montažni priključak.

Prečnik: od Da ≥ 65 mm do maksimalno Da 1300 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

ISOJOINT II-TERMOSKUPLJAJUĆA SPOJNICA

Umrežena, samozaptivajuća isojoint II-termoskupljajuća spojnica koja nije zavariva se sastoji od nepodeljenog polietilenskog debelog zida sa termoskupljajućim svojstvima, kao i od dva PE čepa i PE-zatvarača za rupe. Za vreme proizvodnje blago istegnuta, spojnica se tokom montaže blagim plamenom gasa skuplja na veličinu početnog prečnika; nastaje takozvani memorijski efekat. Između obložne cevi i cevi spojnice se pre procesa sakupljanja stavlja posebno široka zaptivna traka od butil-kaučuka, tako da sakupljanjem dolazi do zaptivanja i do velike čvrstoće zaptivnog prstena zbog čega manžetne nisu potrebne.

Neumrežena termoskupljajuća spojnica može pre punjenja PUR-penom biti podvrgnuta testiranju vazdušnim pritiskom od 0,3 bara, a rezultate treba protokolisati. Posle punjenja penom se otvor za punjenje penom i evakuisanje vazduha zaptiva PE-čepovima i dodatnim zatvaračima za rupe. Da bi se omogućilo zavarivanje PE-čepova, spojnica se u toj zoni sastoji od duplog polietilenskog zida sa u okviru spojnice neumreženim slojem koji se samim tim može zavarivati.

Oblast primene: Prikladno za sve cevovodne mreže sa povišenim uslovima rada i svojstvima zemljišta, kao što su podzemne vode i vode pod pritiskom. Prema EN 489 prilikom testa u kutiji sa peskom ustanovljeno je 1000 ciklusa.

Isporučiva kao: vezna spojnica

Prečnik: od Da ≥ 65 mm do maksimalno Da 1200 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm (ne postoji tip dugačke spojnice)

ELEKTRO-POSTUPKOM ZAVARENA SPOJNICA

Patentirana elektro-postupkom zavarena spojnica bez uzdužnog šava se sastoji od zatvorene, neumrežene termoskupljajuće spojnice koja se može zavarivati, dva gola bakarna grejna kabla koji se umeću direktno pre montaže, kao i dva PE-zavarena čepa i PE-zatvarača za otvore. Razdvojena isporuka grejnog kabla od spojnice obezbeđuje najvišu meru čistoće i idealno prevazilaženje tolerancije prečnika i ovalnosti na krajevima obložnih cevi. Putem primene mikroprocesorski upravljanog transformatora za zavarivanje za 450V/15 A, sa trofaznim priključkom i priključkom za rezervno napajanje, odvija se proces zavarivanja elektro-postupkom koji automatski kontroliše sam sebe. Kada otpočne sa fazom zagrevanja, transformator određuje tok zavarivanja uzimajući u obzir sve spoljne okolnosti. Električno zavarena spojnica može pre nalivanja PUR-pene biti podvrgnuta testiranju vazdušnim pritiskom od 0,3 bara, a rezultate procesa zavarivanja treba protokolisati. Posle nalivanja PUR-pene, otvori za punjenje pene i odzraku se zaptivaju PE-čepovima i dodatnim PE-zatvaračima.

Oblast primene: Prikladno za sve cevovodne mreže sa povišenim uslovima rada i svojstvima zemljišta, kao što su podzemne vode i vode pod pritiskom, naročito u oblasti takozvanih velikih cevi. PE-šav prema DVS.smernici 2207- 5.deo

Isporučiva kao: vezna spojnica i duga spojnica

Prečnik: od Da ≥ 200 mm do maksimalno Da 1300 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

ISOCOMPACT-SPOJNICA

Isocompact-spojnica služi, izuzimajući cevovodne sisteme sa duplim cevima, za samostalnu dodatnu izolaciju zona spajanja isoplus-cevi. Sastoji se od dvodelne PUR-izolacione posude, termoskupljajuće folije koja poseduje zaptivni sloj, odgovarajuće količine zaptivne trake, kao i zatvorene, potpuno umrežene termoskupljajuće spojnice koja se ne zavaruje. Za termoskupljajuću foliju i spojnicu se koristi PE sa termoskupljajućim svojstvima, tako da se i jedno i drugo za vreme montaže skuplja (steže) pomoću mekog plamena. Između termoskupljajuće folije i spojnice se nakon prvog postupka skupljanja koristi zaptivna traka, tako da se skupljanjem spojnice i zaptivanjem uspostavlja velika čvrstoća zaptivnog prstena. Dužina spojnice od 700 mm obezbeđuje izolaciju od maksimalno 200 mm dugačkih krajeva čelične cevi, odnosno najviše 400 mm dugačkog neizolovanog dela. Isocompact-spojnica nije isporučiva kao redukciona spojnica.

Oblast primene: Prikladno za sve cevovodne mreže sa normalnim uslovima rada i svojstvima zemljišta. Prema EN 489 prilikom testa u kutiji sa peskom ustanovljeno je 1000 ciklusa.

Isporučiva kao: vezna spojnica

Prečnik: od Da ≥ 65 mm do maksimalno Da 560 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm (ne postoji tip dugačke spojnice)

PE-SPOJNICA SA CEVNOM ČAUROM

PE-spojnica sa cevnom čaurom, uopšteno poznata i kao ‘klizajuća spojnica’, sastoji se od jedne nepodeljene PEHD-spojne cevi, uključujući dve termoskupljajuće manžetne radi zaptivanja spojnice na oba prelaza ka obložnoj cevi. Montaža manžetni sledi posle nalivanja pene u spojnicu. Da bi se omogućila montaža PE-spojnice sa cevnom čaurom, a koja ispunjava tehničke zahteve, preporučujemo njeno primenjivanje samo do prečnika obložne cevi (Da) od najviše 250 mm.

Oblast primene: pogodna za sve vrste cevovodnih mreža sa normalnm uslovima rada i svojstvima zemljišta.

Isporučiva kao: vezna spojnica, dugačka spojnica, redukciona spojnica, dupla redukciona spojnica, završna spojnica, montažni luk i montažni priključak.

Prečnik: od Da ≥ 65 mm do maksimalno Da 450 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

ALUMINIJUMSKA I SPIRO(FALC)-SPOJNICA

Aluminijumske i spirofalc-spojnice služe za uspostavljanje velike čvrstoće zaptivnog prstena obložnih cevi kod industrijskih, nadzemnih cevovoda i cevovoda u objektima. Pri tome može biti reč o falc-cevima sa unutrašnjim ili spoljašnjim falcom. U obim isporuke spada uzdužno podeljena čaura obložne cevi i zaptivna traka za zatvaranje otvora za punjenje pene. Kod spirospojnice se čaura i zaptivni lim sastoje od pocinkovanog lima, a kod aluminijumske spojnice od aluminijumskog lima. Debljina limenog zida je u skladu sa DIN 241145. U zavisnosti od prečnika obložne cevi u obim isporuke spada i odgovarajuća količina pop-nitni za pričvršćivanje uzdužnog šava i zaptivnog lima, kao i zaptivna traka od butil-kaučuka koju treba umetnuti tamo gde dolazi do radijalnog preklapanja materijala.

Oblast primene: podobno za sve nadzemne cevovde ili za cevovde u objektima sa normalnim uslovima rada.

Isporučiva kao: vezna spojnica i dugačka spojnica.

Prečnik: od Da ≥ 65 mm do maksimalno Da 1300 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

REDUKCIONA SPOJNICA

Redukcione spojnice služe kod redukcija cevi za medijum kao prelaz za različite prečnike obložnih cevi. U sredini spojnice se nalazi odgovarajući redukcioni prsten. Redukcija cevi za medijum je fabrički izrađena i spada u obim isporuke. Kako bi se kod podzemno položenih PE-obložnih cevi na osnovu aksijalnog pomeranja izbegao nedozvoljeno visok čeoni pritisak, trebalo bi redukovati maksimalno samo na dva nominalna prečnika. U oblasti spajanja prednapregnute trase dozvoljen je isključivo samo jedan dimenzioni prelaz.

Spojnica principijelno mora biti obložena kompenzacionim jastukom ispod redukcionog prstena u pravcu obima. Kompenzacioni jastuk ne spada u obim isporuke redukcione spojnice.

Oblast primene: u zavisnosti od tipa spojnice analogno stranama V 4.0 i V 8.0 Isoplus kataloga.

Isporučiva kao: neumrežena termoskupljajuća spojnica i kao PE-spojnica sa cevnom čaurom

Prečnik: u zavisnosti od konstrukcije, od Da ≥ 75 mm do maksimalno Da 1300 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm za Da 75 – 200 mm, = 1000 mm za Da 225 – 630 mm, = 1200 mm za Da 670 – 1300 mm kao i postepeno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

Oblik: koncentričan do maksimalno tri nominalna prečnika, na primer Ø 400 mm na 355, 315 ili maksimalno 280 mm

DVOSTRUKO-REDUKCIONA SPOJNICA

Dvostruko-redukcione spojnice služe za izolaciju neizolovanih elemenata toplovoda čiji je spoljni prečnik veći od cevi za medijum. Spojnica je u sredini proširena preko dva redukciona prstena. Tako se kod specijalnih delova, na primer EKO-kompenzatora obezbeđuje uspostavljanje neophodnih izolacionih debljina. Istovremeno se sprečava metalni kontakt (kratak spoj) kablova kontrole mreže. Kako bi se kod podzemno položenih PE-obložnih cevi usled aksijalnog pomeranje izbegao nedozvoljeno visok čeoni pritisak, trebalo bi redukovati maksimalno samo na dva nominalna prečnika. U oblasti spajanja prednapregnute trase dozvoljen je isključivo samo jedan dimenzioni prelaz. Spojnica principijelno mora biti obložena kompenzacionim jastukom ispod redukcionog prstena u pravcu obima. Kompenzacioni jastuk ne spada u obim isporuke redukcione spojnice. Prilikom primene sa EKO-kompenzatorom jastuk nije potreban, budući da se Eko-sistemi generalno nalaze u području prijanjanja trase.

Oblast primene: u zavisnosti od tipa spojnice analogno stranama V 4.0 i V 8.0 Isoplus kataloga.

Isporučiva kao: kao neumrežena termoskupljajuća spojnica i kao PE-klizajuća spojnica

Prečnik: u zavisnosti od konstrukcije, od Da ≥ 75 mm do maksimalno Da 1300 mm

Isporučiva dužina: standardna = najmanje 1000 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

Oblik: centričan sa do maksimalno tri nominalna prečnika, na primer Ø 400 mm na 450, 500 ili maksimalno 560 mm na 400 mm

ZAVRŠNA SPOJNICA

Završne spojnice služe kao privremeni završetak za cevi koje se u zemlji slepo završavaju i zato su zatvorene poklopcem. Kraj cevi za medijum treba pre nalivanja PUR-pene zatvoriti blindom, cevnom kapom ili nečim sličnim, pri čemu treba obratiti pažnju na to da bude dobro zaptivena. Cevna kapa, odnosno blinda, fabrički je izrađena i spada u obim isporuke. Kako bi se usled aksijalnog pomeranja izbegao nedozvoljeno visok čeoni pritisak, reaktivni poklopac mora principijelno imati podlogu. Kompenzacioni jastuk ne spada u obim isporuke završne spojnice. U obim isporuke neumrežene termoskupljajuće spojnice i PE-klizajuće spojnice sa cevnom čaurom spada samo po jedna termoskupljajuća manžetna.

Oblast primene: u zavisnosti od tipa spojnice analogno stranama V 4.0 i V 8.0 Isoplus kataloga.

Isporučiva kao: kao neumrežena termoskupljajuća spojnica i kao PE-spojnica sa cevnom čaurom

Prečnik: u zavisnosti od konstrukcije, od Da ≥ 65 mm do maksimalno Da 1300 mm

Isporučiva dužina: standardna = 500 mm za Da 65 – 225 mm, = 600 mm za D 250 – 1300 mm, kao i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

Oblik: model za umetanje

MONTAŽNA SPOJNICA

Montažne spojnice se koriste kada navlačenje spojnica na cevni zbog nedostatka mesta nije moguće. Spojnice se rasecaju u smeru ose, postavljaju se preko spoja cevi za medijum, a zatim se zavaruju PEHD-fenom ili ekstruder-postupkom. Primena montažnih spojnica se iz montažno-tehničkih razloga mora principijelno ograničiti na izuzetke. Izrada se vrši samo na izričit pismeni zahtev nalogodavca. Montažne spojnice prečnika ≥ 280 mm bi trebalo izbegavati kako bi se ispoštovali osnovni zahtevi kvaliteta.

Oblast primene: u zavisnosti od tipa spojnice analogno stranama V 4.0 i V 8.0 Isoplus kataloga.

Isporučiva kao: kao neumrežena termoskupljajuća spojnica i kao PE-spojnica sa cevnom čaurom

Prečnik: u zavisnosti od konstrukcije, od Da ≥ 65 mm do maksimalno DW 450 mm

Isporučiva dužina: standardna = 700 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

Obim isporuke: u zavisnosti od tipa spojnice analogno strani V 4.0 ili V 8.0 Isoplus kataloga.

MONTAŽNI PRIKLJUČAK

Ako naknadno treba priključiti ogranke cevovoda , postoji mogućnost primenjivanja montažnih priključaka. Da bi to bilo moguće, instalater mora da omogući priključak cevi za medijum, na primer, metodom bušenja. Oblik izvođenja priključka, kao i količina, pravovremeno se mora saopštiti isoplusu pre početka radova. Prema statičkim uslovima, tj. u skladu sa dotičnim načinom primenjivanja, mogu se postaviti tri poznata oblika priključaka – 45° etažiran, paralelni, 90° vertikalan. PEHD-priključci se rastavljaju u pravcu ose, preklapaju se preko priključka cevi za medijum, a zatim se zavaruju PEHD-fenom ili ekstruder postupkom. Primena montažnih priključaka se iz montažno-tehničkih razloga mora principijelno ograničiti na izuzetke. Izrada se vrši samo na izričit pismeni zahtev nalogodavca. Montažne priključke prečnika ≥ 280 mm bi trebalo izbegavati kako bi se ispoštovali osnovni zahtevi kvaliteta.

Oblast primene: u zavisnosti od tipa spojnice analogno stranama V 4.0 i V 8.0 Isoplus kataloga.

Isporučiva kao: kao neumrežena termoskupljajuća spojnica i kao PE-spojnica sa cevnom čaurom.
Prečnik: u zavisnosti od konstrukcije, od Da ≥ 65 mm, u vezi sa maksimalnim prečnikom se treba raspitati

Isporučiva dužina: standardna: glavni vod = 1000 mm, grana = 500 mm, odnosno kao luk = 500 • 500 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

Obim isporuke: duga spojnica za glavni vod i luk ili spojnica za granu, kao i u zavisnosti od tipa spojnice analogno strani V 4.0 ili V 8.0

MONTAŽNI KRATKI SPOJ

PEHD-kratki spojevi služe za izolaciju bajpasa oblika 180° koji je instalater nadovezao na cevi koje se u zemlji slepo završavaju, koje su zatvorene blindom, a koje povezuje cirkulacioni vod. Precizan oblik izvođenja, kao i količina se pravovremeno mora saopštiti isoplusu pre početka izolacionih radova, budući da se oni izrađuju samo nakon izdatog odobrenja. Kako bi se usled aksijalnog pomeranja izbegao nedozvoljeno visok čeoni pritisak, PEHD-kratki spoj mora principijelno imati podlogu. Kompenzacioni jastuk ne spada u obim isporuke montažnog kratkog spoja.
PEHD-kratki spojevi se rastavljaju u pravcu ose, preklapaju se preko priključka cevi za medijum, a zatim se zavaruju PEHD-fenom ili ekstruder postupkom. Primena montažnih kratkih spojeva se iz montažno-tehničkih razloga mora principijelno ograničiti na izuzetke. Izrada se vrši samo na izričit pismeni zahtev nalogodavca. Montažne priključke prečnika ≥ 280 mm bi trebalo izbegavati kako bi se ispoštovali osnovni zahtevi kvaliteta.

Oblast primene: u zavisnosti od tipa spojnice analogno stranama V 4.0 i V 8.0 Isoplus kataloga.

Isporučiva kao: kao neumrežena termoskupljajuća spojnica i kao PE-spojnica sa cevnom čaurom

Prečnik: u zavisnosti od konstrukcije, od Da ≥ 65 mm, u vezi sa maksimalnim prečnikom se treba raspitati

Isporučiva dužina: standardna: završna spojnica = 600 mm, luk = 500 • 500 mm i postupno po 100 mm do maksimalno 1500 mm

Obim isporuke: dve završne spojnice za glavni vod i dva luka od 90° za kratki spoj, kao i u zavisnosti od tipa spojnice.

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!