SERVIS

Isoplus servisne usluge u potpunosti obezbeđuju sprovođenje garancije kvaliteta tokom čitavog procesa proizvodnje, tokom postavljanja cevi i naknadne izolacije. Isoplus inženjeri pripremaju vaš projekat tehnički ispravno i efikasno vodeći računa o visokom stepenu usklađenosti između uslova na gradilištu i zahteva investitora.

Te usluge su:

Planiranje
⇒ obuhvatna prva informacija u vezi sa specijalnim zahtevima projekta
⇒ obilazak gradilišta radi optimizacije trase i utroška materijala
⇒ izrada specifikacija, crteža i tenderske dokumentacije
⇒ primena novih, ekonomičnih tehnologija i materijala prilikom postavljanja cevovoda
⇒ testiranje predviđenog kvaliteta materijala u odnosu na moguće alternative kao što su isoplus-fleksibilne cevi i isoplus-duple cevi.

Projektovanje
⇒ kontrola i testiranje izvodljivosti u odnosu na zahteve
⇒ uspostavljanje trase i izrada specifikacija potrebnih materijala
⇒ poredjenje projektovanog stanja sa uslovima na gradilištu i sa proizvodnjom
⇒ statička provera trase i prilagođavanje standardima
⇒ stalna saradnja investitora, projektanta i izvođača

Izvođenje
⇒ učestvovanje u diskusiji o projektu na osnovu zahteva
⇒ koordinacija i kratak rok isporuke u cilju brže realizacije
⇒ upoznavanje gradilišta od strane predstavnika isoplus-a
⇒ hitna provera i saglasnost u slučaju izmene trase i izrada nove specifikacije
⇒ kratko vreme proizvodnje za eventualne naknadne porudžbine

Montaža
⇒ izvođenje izolacionih radova na svim spojnicama
⇒ montaža dilatacionih oslonaca u svim statički neophodnim oblastima u skladu sa planom
⇒ lokalno zavarivanje polietilena za specijalne delove za obložne cevi na licu mesta
⇒ instalacija IPS-mrežnog nadzora za najveći stepen bezbednosti prilikom snabdevanja
⇒ kontrola svih montera od strane odeljenja za kontrolu kvaliteta

Prijem
⇒ vođenje protokola o zaptivenosti spojnica
⇒ kontrola dilatacionih jastuka i lokalnih PE-šavova od varenja
⇒ testiranje IPS-mrežnog nadzora i izrada mernih protokola
⇒ petogodišnja garancija na sve isoplus-proizvode i usluge prilikom realizacije plana

Po želji isoplus izrađuje tehničku sistemsku dokumentaciju svih isporučenih materijala kao i odgovarajućih planova trasa i kabliranja koji besprekorno mogu da se integrišu u celokupnu dokumentaciju projekta. Ta dokumentacija potvrđuje kontinuirano obezbeđivanje kvaliteta od strane isoplus-grupe i tako u velikoj meri doprinosi sigurnosti jednog besprekornog dalekovodog toplotnog pogona.

Dokumentacija se dostavlja u uredno složenim knjigama. Prilikom porudžbine je važno da se navede i željeni obim dokumentacije, budući da izrada određenih delova naknadno nije moguća. isoplus-dokumentacija obuhvata sledeće kategorije koje prema potrebi naručioca mogu biti izostavljene ili dopunjene:

⇒ Opšti opisi sistema, materijala i funkcija isoplus-proizvoda

⇒ Tehnički podaci i merenja iskorišćenih materijala i proizvoda

⇒ Montažni savet prilikom transporta, skladištenja, niskogradnje i postavljanja cevi, ili prilikom izolacionih i zaptivnih radova na isoplus-sistemskim komponentama

⇒ BFW – aktuelne odredbe o zaštiti kvaliteta za sintetičke obložne cevi

⇒ Sve željene potvrde o primljenom materijalu, kao i potvrde i sertifikate o kvalitetu rada

⇒ Opis IPS-Cu ili IPS-NiCr alarmnog sistema i funkcija, uputstvo za upotrebu, puštanje u pogon i prijem, odnosno protokol isporuke

⇒ IPS-merna kontrola u skladu sa mernim vrednostima stvarnog stanja, eventualno delova kontaktnog razmaka, odnosno podeoka prema postupku merenja trajanja kretanja

⇒ Plan kabliranja alarmnog sistema IPS-Cu ili IPS-NiCr sa navođenjem svih instaliranih sistemskih komponenti u vidu crno-bele kopije ili u vidu originalnog plota kao PLT-fajla

⇒ Protokoli o izolacionim i zaptivnim radovima na spojevima od strane AGFW/BFW i isoplus-obučenih montera

⇒ Celokupan plan isoplus-cevovodne trase nakon završetka radova oko postavljanja cevi, na osnovu crteža trase koju treba staviti na raspolaganje, bez izometrije! Sa svim neophodnim statičkim podacima za podzemno postavljene predizolovanih cevi u vidu crno-bele kopije ili u vidu originalnog plota kao PLT-fajla

⇒ Statički proračuni otprintani na PC-u u skladu sa zadatim parametrima i podeljeni prema tačkama na trasi i na osnovu zadatih statičkih smernica za PEHD obložne cevi koje se montiraju pod zemljom

Za traženu dokumentaciju tokom montaže, odnosno nakon završetka projekta, a koja nije ugovorena, odnosno koja nije sadržana u prvobitnoj ponudi, prema želji izrađujemo naš odgovarajući spisak usluga. To se odnosi i na delove tehničke dokumentacije u kojoj su sadržane gore navedene tačke.

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!