FITINZI I ARMATURA

LUKOVI

Toplovodni luk od crnog čelika

Tehnička skica luka

Toplovodni luk

Toplovodni luk – crni čelični
Izrađuju se u nominalnim veličinama od DN 20 do DN 1000 propisanog kvaliteta PN 25. Svi lukovi cevi za medijum do DIN 80 su u skladu sa normom DIN 2448 savijeni iz jednog komada, od DN 100 sa lukom prema DIN 2605 T1 i zavarenim cevnim nastavcima. Od debljine zida > 3,1 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° prema DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Cevni cilindar je od DN 100 do DN 300 odgovarajuće debljine cevi kod cevnih šipki: bešavan (s), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254. Oznaka St 37.0 S, a tehnički uslovi isporuke su prema DIN 1629 kao i P 235TR1 prema EN 10216 T 1. Od DN 350 sa odgovarajućom debljinom zida cevnih šipki je: visokofrekventno zavareni (w), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254 sa faktorom zavarivanja V = 1,0 odnosno 100% (B) proračunskog napona. Oznaka St 37.0 W-B, a tehnički uslovi isporuke prema DIN 1626 kao i P235TR1 prema EN 10216 T 1.

Sanitarni pocinkovani čelični luk
Od ¾’’ do 6’’ za tečnosti sa propisanim kvalitetom do PN 25, za vazduh i bezopasne gasove do PN 10. Svi lukovi za medijumske cevi do 3’’ su u skladu sa normom DIN 2440 savijeni iz jednog komada, od 4’’ sa lukom prema DIN 2605 T 1 i zalemljenim cevnim nastavkom. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Cevni cilindar je od 4’’ do 6’’prema normi DIN 2440 >> okrugla, nelegirana, bešavna (s) srednje teška cev sa navojem. Radni materijal je St 37.0 S br. 10254, a tehnički uslovi isporuke su prema
DIN 1629. Unutrašnja i spoljna površina je vruće pocinkovana u skladu sa DIN 2444, odnosno EN 10 240 (B.1) sa DVGW kontrolnim znakom. Debljina sloja na unutrašnjoj površini cevi iznosi najmanje 400g/m² ili 56 μm, do 3’’ je izduvavanjem uglačana parom i testirana u skladu sa DIN 50 952. Prema izboru mogu se naručiti sa glatkim završecima ili cevnim navojem prema DIN 29999 T 1 (konus 1:16) za spojnice koje prema DIN 2986 spadaju u obim isporuke.

Sanitarni bakarni luk
Svi lukovi za cevi za medijum se principijelno sastoje od kapilarnih fitinga prema DIN 2856 sa debljinom zida cevnih šipki i zalemljenih cevnih nastavaka. Širenje cevi, odnosno proširenje kraja cevi pri tome nije dozvoljeno. Neizolovani bakarni cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Cevni cilindri su od bešavno izrađene bakarne cevi prema DIN 1786, DVGW. Dimenzije, masa i tolerancije su u skladu sa DIN 1754, radni materijal je Cu-DHP, odnosno SF-CU, br. 20090.Tehnički uslovi isporuke i svojstva radnog materijala su u skladu sa DIN EN 1057 i DIN 17671.

PAŽNJA: Ukoliko se zbog visokih temperaturnih opterećenja (maksimalno 155° C) spojevi pravih cevnih šipki vrše pomoću presovanih fitinga, onda primena kapilarnih fitinga za lemljenje (maksimalno 110° C) nije moguća.

PRIKLJUČCI

45° T-Priključak

Paralelni priključak

Vertikalni priključak

Od DN 20 do DN 1000 sa propisanim kvalitetom do PN 25. Glavni vod i grana cevi za medijum su sa odgovarajućom debljinom zida u odnosu na cevne šipke. Cevni lukovi 45°, odnosno 90° kao priključci do DN 80 najmanje prema normi DIN 2448 savijeni iz jednog komada, od DIN 100 sa lukom prema DIN 2605 T 1 i zavarenim cevnim nastavcima. Od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani čelični cevni završeci su 200 mm ± 20 mm. Cevni cilindar je od DN 100 do DN 300 odgovarajuće debljine cevi kod cevnih šipki: bešavan (s), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254. Oznaka St 37.0 S, a tehnički uslovi isporuke su prema DIN 1629 kao i P 235TR1 prema EN 10216 T 1.

Od DIN 350 sa odgovarajućom debljinom zida cevnih šipki je: visokofrekventno zavareni (w), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254 sa faktorom zavarivanja V = 1,0, 0dnosno 100%(B) proračunskog napona. Oznaka St 37.0 W-B, a tehnički uslovi isporuke prema DIN 1626 kao i P235TR1 prema EN 10216 T 1.

Na svim priključcima se na osnovnoj cevi principijelno vrši izvlačenje grla, luk se zavaruje kružnim šavom koji može biti radiografski prozračen. Priključci istih dimenzija, kao i za jedan stepen nominalne veličine manji, izrađuju se principijelno prema DIN 2615 T 1 sa privarenim T-komadom debljine zida koja odgovara cevnim šipkama.

ČVRSTA TAČKA

Cev za medijum ima odgovarajuću debljinu zida u odnosu na cevne šipke. Od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm.

Čelični prirub na čvrstoj tački je kvadratnog oblika pločaste konstrukcije namenjen za maksimalno opterećenje Lmax /2. Preko tog priruba se nastale sile prenose na betonski blok prikladnih dimenzija.

Navedene mere se odnose na crne i do 6’’ (DN 150 = 165,1 kod pocinkovane) i na pocinkovane čvrste tačke, druge mere na specijalni zahtev. Po izboru stoje na raspolaganju dva modela koja pri porudžbini moraju da budu definisana:

a) Standardna konstrukcija
b) Termički i električno razdvojena konstrukcija

ZAPORNA ARMATURA

Minimalana norma cevi za medijum je EN 448, a od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm.

PAŽNJA: Navedene dimenzije se odnose na isoplusov standardni model. Raspitati se u vezi sa isporučivim tipovima i drugim dimenzijama. U obim isporuke spada 1,5 m dugačka PEHD-zaštitna cev koja se može skratiti po potrebi i konični četvorostranični ključ. Na ovaj T-ključ naknadno se može postaviti produžni adapter ili pomoćni pogon. DN 150 armaturom bi trebalo upravljati pogonski. Prilikom naručivanja mora se navesti precizan opis modela, kao i način upotrebe, T-ključ ili pomoćni pogon. Svi standardni modeli su sa redukcionim protokom. Armature sa punim protokom se mogu naručiti kao specijalni deo.

KOMBINOVANA ZAPORNA ARMATURA

Važi isto kao i za zaporne armature, samo što su napravljene kao kompletne jedinice za odmulj ili/i odzrak koje se prvenstveno ugrađuju u prstenaste šahte. Na vertikalnim granama za ELE ili/i ELÜ se sa radne strane nalazi isoplus – kuglični ventil koji je izolovan penom, a čija se ručka za otvaranje i zatvaranje nalazi spolja, pa se oni zato ne mogu skraćivati. Neizolovani završeci grana su zaštićeni završnom kapom i standardno se izrađuju sa pocinkovanim cevnim završecima za direktno priključivanje creva. Navedene mere se odnose na isoplusov standardni model sa jednom ili dve dodatne grane za ELE i/ili ELÜ. Svi standardni modeli su sa redukcionim protokom.

Druge dimenzije i modeli na specijalni zahtev. Armature sa punim protokom, kao i ELE i/ili ELÜ sa pojačanom izolacijom takođe na specijalan zahtev, u slučaju potrebe bi se trebalo unapred raspitati da li je moguća isporuka. Prilikom naručivanja se mora precizno definisati model, vrsta armature, način rukovanja (T-ključ ili pomoćni pogon), namena, nominalna veličina, sam ELE ili/i ELÜ i završetak izdanka.

PRIBOR ZA ZAPORNU ARMATURU

PEHD-Zaštitna cev

Ova zaštitna cev sa zaštitnom kapom i unutra postavljenim
laminatom koji služi kao pomoć za centriranje spada u obim isporuke zaporne armature. Zaštitna cev se isporučuje u dužini od 1,50 m i prilagođava se direktno na licu mesta visini prekrivanja. Zaštitne cevi prvenstveno se završavaju u DIN-kanalizacionom poklopcu ili u prstenastim šahtama. U zavisnosti od dimenzija i tipa armature, potrebni su različiti modeli koji su, međutim, svi svedeni na jedinstveni gornji prečnik od 140 mm. Druge dimenzije i dužine na specijalni zahtev.

Produžni adapter

Kada se zaporne armature ugrađuju na većim dubinama, onda se dodatno primenjuju produžni adapteri. U obim isporuke produžnog adaptera spada konični imbus koji se pričvršćuje na standardno kućište, odnosno čestvorostrani ključ armature. Produžetak se opet završava četvorostraničnim ključem SW 27/32. U zavisnosti od dimenzije zaporne armature razlikuju se tri različita tipa koja su isporučiva u standardnim dužinama od 0,50 m, 1,00 m ili 1,50 m. Mogući specijalni modeli na poseban zahtev.

T-Ključ/ Pomoćni pogon

U zavisnosti od dimenzija zaporne armature, sledi primena T-ključa ili pomoćnog pogona. Od dimenzije DN 150 bi trebalo upravljati armaturom pomoću pogonskih uređaja.
T-ključ se isporučuje u dužini od 1,00 m sa koničnim imbusom. Za upravljanje armaturom nisu dozvoljeni neodgovarajući produžeci poluge. Pogon sadrži konični imnbus koji se mora postaviti vertikalno na armaturu. U zavisnosti od vrste armature na raspolaganju su razni pogoni kojima je možda potreban dodatni pribor. Primena netipiziranih uređaja nije dozovljena. Isporuka pomoćnih i planetarnih pogona, kao i električni pogoni i drugi pribor na specijalni zahtev.

ODMULJA/ ODZRAKA

Cev za medijum ima odgovarajuću debljinu zida u odnosu na cevne šipke, a od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm. Izrada kao kod vertikalnog priključka, izuzev što se izrađuje sa dužinom kraka od 500 mm. Taj krak se ne može skratiti zato što se na njemu sa radne strane nalazi Isoplus – kuglični ventil izolovan PUR-penom čija se ručka za otvaranje i zatvaranje nalazi spolja. Neizolovani završetak grane je zaštićen završnom kapom i standardno se proizvodi sa pocinkovanim cevnim završetkom sa navojem za direktno priključivanje creva. Druge dimenzije, ELE i/ili ELÜ sa pojačanom debljinom izolacije, kao i integrisanje odzračne posude na specijalan zahtev, u slučaju potrebe bi se trebalo raspitati da li je isporuka moguća. Prilikom naručivanja se mora precizno navesti svrha upotrebe, ELE ili ELÜ.

REDUKCIONI KOMAD

Kako bi se na osnovu aksijalnog pomeranja izbegla nedozvoljeno velika čeona opterećenja, potrebno je izvršiti redukciju samo za dve nominalne veličine. U području prijanjanja termički prednapregnute trase dozvoljen je samo jedan pomak dimenzije. Redukcioni komad se principijelno mora obložiti jastucima. Kompenzacioni jastuk ne spada u obim isporuke redukcionog komada. Toplovodni redukcioni komad – crni – čelični Od dimenzije DN 20 do DN 1000 sa propisanim kvalitetom do PM 25. Kao redukcija za cevi za medijum se principijelno primenjuje koncentrični čelični komad prema DIN 2616 T 2 sa zavarenim cevnim nastavcima. Od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761. Neizolovani završeci čeličnih cevi su 200 mm ± 20 mm. Cevni cilindar je od DN 100 do DN 300 odgovarajuće debljine cevi kod cevnih šipki: bešavan (s), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254. Oznaka St 37.0 S, a tehnički uslovi isporuke su prema DIN 1629 kao i P 235TR1 prema EN 10216 T 1. Od DIN 350 sa odgovarajućom debljinom zida cevnih šipki je: visokofrekventno zavareni (w), okrugao, nelegiran i umiren (R) čelik, radni materijal br. 1.0254 sa faktorom zavarivanja V = 1,0, 0dnosno 100% (B) proračunskog napona. Oznaka St 37.0 W-B, a tehnički uslovi isporuke prema DIN 1626 kao i P235TR1 prema EN 10216 T 1.

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!