DUPLE CEVI (DOUBLE PROGRAM)

DUPLE CEVI

Patentirana isoplus-dupla cev predstavlja savršeno rešenje za optimalan ekološki i ekonomski dovod toplotne energije pomoću toplovoda do potrošača. Preko specijalne ovalne geometrije obložne cevi i tako nastalog izolacionog sloja postiže se debljina izolacije koja je istovetna kao kod pojačano izolovanih pojedinačnih cevi. Vertikalni raspored cevi i dvosmerni (razvod i povrat) tok dovodi do stvaranja toplotnog bloka i samim tim do velikog smanjenja gubitka toplote. Pomoću ovog konstrukcionog rešenja se postiže optimalna primena izolacije PUR-penom povezana sa minimalnim korišćenjem materijala.

Rezultat je idealno stanje izolacione tehnike. Da bi se mogle iskoristiti sve prednosti isoplus-duple cevi neophodno je poznavati tipična svojstva ovog cevnog sistema. Stranice koje slede bi trebalo da pomognu u tome. Molimo vas da se obratite našim stručnim inženjerima za dobijanje odgovora na specifična pitanja.

Toplotna izolacija

Isoplus-duple cevi poseduju izolaciju od poliuretanske tvrde pene (PUR), testirane prema EN 253. Sastoji se od komponente A=polyola, svetao i B = isocyanata, taman. Tokom proizvodnje se u diskontituetu stavlja pena između cevi za medijum i obložne cevi i tako kroz egzotermnu hemijsku reakciju nastaje visokokvalitetan izolacioni materijal sa izuzetnom sposobnošću provodljivosti toplote, λPUR=najviše 0,0275 W/(m•K), pri maloj specifičnoj težini. Isoplus principijelno koristi 100% bezfreonski i samim tim ekološki cikopetan kojim pokreće PUR-penu. To znači da pri ogromnom svojstvu toplotne izolacije istovremeno poseduje najmanje moguće ODP i GWP-vrednosti. ODP (potencijal razgradnje ozona) = 0, GWP (potencijal efekta staklene bašte) = 0!

Obložna cev

Kod isoplus-duple cevi kao obložna cev služi već proveren PEHD sa glatkom površinom. Polyethylene High Density je bešavan, za vreme proizvodnje u kontinuitetu na PUR-penu nanesen čvrsto-elastični termoplastični materijal koji je otporan na udarce i lomljenje i temperature do – 50° C. Opšti zahtevi kvaliteta su u skladu sa DIN 8075. U skladu sa EN 253 je radi optimalnog prijanjanja za PURpenu obrađen koronom. Debljina zida je, barem prema EN 253, sposobnost provodljivosti toplote je λPE80 = 0,40 W/(m•K).

PEHD je u velikoj meri otporan na vremenske prilike i UV-zračenja, kao i praktično na sva hemijska jedinjenja koja postoje u zemlji. U svim nacionalnim i međunarodnim normama, odnosno smernicama, PE je zato naveden kao jedini podoban materijal za direktno polaganje u zemlju.

Cev za medijum

Cev za medijum isoplus-duple cevi se sastoji od visokofrekventno zavarenog (w), okruglog, nelegiranog i umirenog (R) čelika, radni materijal br. 1.0254 sa faktorom zavarivanja V = 1,0, odnosno 100% (B) proračunskog napona. Oznaka St 37.0 W-B, a tehnički uslovi isporuke prema DIN 1626 kao i P235TR1 prema EN 10216 T 1. Od debljine zida > 3,1 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° prema DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761.

Prednost u odnosu na dve pojedinačne cevi

⇒ bitno manji gubitak toplote
⇒ optimalne debljine izolacije kod razvoda i povrata
⇒ 50% smanjenje primene spojnica
⇒ smanjena količina zemlje koju je neophodno iskopati i lakše
dovođenje u radno stanje
⇒ moguća je manja debljina nasutog sloja zemlje iznad gornje
površine cevi
⇒ kraće sveukupno vreme izgradnje, kraće smetnje u
saobraćaju itd.
⇒ ekonomičnija proizvodnja predizolovanog cevnog sistema
⇒ lakše pronalaženje trase u izgrađenim područjima,
untrašnjosti grada itd.
⇒ kraća montaža spojnica (rov može biti ranije zatrpan)
⇒ veća otpornost na pritisak temena cevi zbog ovalnog oblika obložne cevi
⇒ nisu neophodni dodatni šablonski delovi za
kompenzaciju istezanja
⇒ dvostruki domet sistema za kontrolu mreže i lociranja
⇒ statičko polaganje samo na srednjoj temperaturi između razvoda i povrata.
⇒ kod priključaka su glavni vod i grana na istoj visini
⇒ bitno smanjenje dilatacionih oslonaca na ugaonim tačkama i T-komadima

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!