PRIBOR

EKO-kompenzator

EKO (jednokratni kompenzator) – sistem služi za termičko prednaprezanje isopluscevovoda kod već zatrpanih kanala cevovoda. Delovi trase između EKO-sistema moraju biti zatrpani, a samo neophodni montažni šaht za EKO-sistem ostaje otvoren. Po pravilu, sledi termičko prednaprezanje sa postojećim pogonskim medijumom, međutim ono može takođe biti izvršeno i uz pomoć mobilnih zagrevnih agregata.

EKO-kompenzator je element koji treba zavariti u KMR-trasu. Prilikom zagrevanja cevi dolazi do izmena u dužini koje, uz pomoć EKO-sistema, bivaju bezbedno prihvaćene. Zavarivanjem EKO-vođica nakon kompenzacije širenja koja je usledila, postiže se prednaprezanje trase.

EKO-sistem se primenjuje na trasama čija je maksimalna dozvoljena dužina prekoračena, zbog čega se prirodni elementi istezanja, usled nedostatka prostora, nisu mogli predvideti. Na početku i na kraju jednog EKO-odsečka, u svakom slučaju mora da se nalazi krak za kompenzaciju istezanja (L,Z ili U-luk), odnosno može jednostrano biti postavljena i jedna čvrsta tačka.

EKO-sistem ne može biti predviđen za proces istezanja na početku ili na kraju nekog odsečka umesto L, Z ili U-luka. Da bi se postiglo prednaprezanje, odnosno ograničenje aksijalnog napona EKO-sistem se mora nalaziti u području prianjanja. Na odsečcima koji su kraći od dozvoljene dužine polaganja cevi, EKO-sistem ne deluje. Kod planiranih mešanih sistema, na primer, EKO ↔ polaganje u hladnom stanju. Isporučena dužina (LL) se mora skratiti za meru mehaničkog prednaprezanja (Vm) pre ugrađivanja EKO-sistema. Tako se postiže stvarno očekivano istezanje (ut) te trase. Uz to se EKO-sistem mora mehanički stegnuti pomoću prigodnog alata za naprezanje. Po želji, EKO-kompenzator može biti fabrički prednapregnut, a od nominalne veličine DN 350 se to dešava principijelno zbog prevelikih sila.

Materijal: Unutrašnja cev je od hrom-niklovanog čelika, radni materijal br. 1.4541; zavareni završeci, spoljna cev i sl. od St 37.0, radni materijal br. 1.0254; isporuka uključuje šestougaoni vijak sa zaptivnim prstenom; nominalni pritisak PN 25.

UREĐAJ ZA BUŠENJE POD PRITISKOM

Uređaj za bušenje pod pritiskom služi za izradu cevnog priključka kod isoplus-cevovoda koji se nalazi u funkciji. Priprema, sprovođenje i izrada bušotine u skladu sa AGFW-radnim listom FW 432. Pri tome se između nominalne veličine glavnog voda i grane prema AGFW FW 401 mora napraviti razlika od barem dve dimenzije.

Metod bušenja omogućava znatnu uštedu troškova, kao i brzu i bezbednu montažu bez prekida pogona. Primenjivo do maksimalno 155°C pogonske temperature i nominalnog pritiska PN 25. Preporučljivo je smanjiti temperaturu i pritisak za vreme montaže.

Materijal: St 52.3, radni materijal br. 1.0570 po DIN 17100, zaptivači iz EPDM, isporuka uključuje zapornu ploču. Za montažu špera od DN 125 do DN 200 stoji 24 časa na raspolaganju služba za vršenje bušotina. Ona nakon odgovarajućeg ispitivanja vrši i velike bušotine do DN 400. Kao pribor za grane do maksimalno DN 100 može biti isporučen uređaj za bušenje sigurnosnih brana. U slučaju potrebe, on može biti iznajmljen na nekoliko dana ili nedelja. U tom periodu je isključivo korisnik alata odgovoran za funkcionalnost, čišćenje i vraćanje svih delova. U obim isporuke spadaju svi adapteri špere od DN 25 do DN 100, testere za rupe od tankog bi-metala ovih nominalnih veličina, 475 mm dugačko vratilo, burgija za centriranje od tvrdog metala sa delom za hvatanje odreska, svi neophodni ključevi, rukohvat za ploče špere i pogonska jedinica.

JEDNOKRATNI-KUGLIČNI VENTIL

Jednokratni-kuglični ventili, odnosno kuglični ventili za priključivanje po potrebi, služe kao završetak nekog dela trase koji će biti nastavljen u nekom kasnijem, još nepoznatom, trenutku. Zavaren kao završni deo, postojeća isoplus-trasa može u svakom trenutku biti nastavljena bez pražnjenja cevovoda i isključivanja pogona.

Jedanput-kuglični ventili se zavaruju na trasu kao parče cevi u zatvorenom položaju. Kada je reč o jedanput-kugličnim ventilima, treba obratiti pažnju da se montaža kugličnih ventila obavlja i u smeru kazaljke na satu, a i da bude pomererena u odnosu na uzdužnu osu. Radi zaštite od prljanja i da bi se sprečilo da PUR-pena prodre u otvoreni završetak kugličnog ventila, propisana je montaža blinde, tj. cevne kape prema DIN 2617. Dodatna izolacija sledi pomoću spojnice specijalne dužine. Primenjivo do maksimalno 155°C radne temperature i nominalnog pritiska PN 25.

Materijal: Kućište i zavareni završeci od St 37.0, radni materijal br. 1. 0254, kugla i vratilo od hrom-niklovanog čelika, prsten i zaptivači od PTFE. Kada se odsečak koji se nastavlja položi, montira i zavari na jednokratni-kuglični ventil, sledi puštanje u rad. U tu svrhu se navrtka za zatvaranje jednokratnog-kugličnog ventila okrene imbusom, a zatim se zavaruje.

ZAVRŠNA KAPA

Završna kapa

Završna kapa

Završna kapa

Završne kape služe za čeonu zaštitu od vlaženja PUR-pene na završecima cevi u komorama ili zgradama. Prilikom primene u komorama one se moraju obezbediti od poplave zagrejanom vodom. Završne kape dodatno štite od difuzije ćelijskih gasova PUR-pene na otvorenim cevnim završecima. Istraživanja tokom dužih vremanskih perioda su pokazala da difuzija ćelijskih gasova na nezaštićenim cevnim završecima, odnosno čeonim stranama, utiče negativno na životni vek plastičnih obložnih cevi. Zato uzidavanje cevnih završetaka bez završne kape principijelno nije dozvoljeno. Za navlačenje završnih kapa pre priključivanja na crne cevi unutrašnjih instalacija, odgovoran je instalater. Završne kape ne smeju biti posečene i moraju prilikom zavarivanja biti zaštićene od uticaja toplote. Kako bi se obezbedilo pravilno termičko skupljanje, mora postojati minimalni deo PEHD-obložne cevi na unutrašnjoj strani komore ili građevine.

Kod temperatura medijuma > 120° C, završne kape se moraju dodatno pričvrstiti nerđajućim zateznim trakama i za cev za medijum i za obložnu cev. Završne kape su isporučive u svim dostupnim kombinacijama cevi za medijum i obložnih cevi. Za duple cevi postoje takozvane dvostruke dupleks-zavšne kape, a za naknadnu montažu mogu se isporučiti takozvane završne kape sa rajsferšlusom.

Sve završne kape se sastoje od termoskupljajućeg, modifikovanog poliolefina molekularne strukture, koji je samim tim netopljiv, i na oba kraja poseduju sloj specijalnog obrađenog zaptivnog lepila koje je otporno na temperaturu. Otporne su na toplotno starenje, vremenske uslove i hemijske uticaje, kao i na UV-zračenja i zemljane alkalije.

PROLAZ KROZ ZID

Gumeni prstenovi, odnosno umeci, služe za sprečavanje izlivanja vode prilikom prolaza kroz zidove građevina i komora. instalater je odgovoran za navlačenje gumenog prstena i centriranje u prolazu kroz zid pre priključivanja za cevovd objekta. Prolazi kroz zid se moraju ugrađivati pod pravim uglom u odnosu na zid. Radijalna opterećenja zbog ulegnuća tla na građevini ili ulazu u šaht i bočna pomeranja dovode do nezaptivenosti. Međutim, to se može izbeći pažljivim sabijanjem zemljišta oko ulaza. Na unutrašnjim stranama građevine mora postojati minimalni deo PEHD-obložne cevi.

Standardni gumeni prsten
Standardni gumeni prsten se sastoji od specijalno profilisanog neoprenskog prstena koji je otporan na starenje i služi za zaptivanje nepritiskajuće vode prema DIN 18195-4. Širina koja je nezavisna od nominalnih veličina iznosi 50 mm. Jačina, odnosno debljina, konačno oblikovanog prstena iznosi od 12 – 22 mm. On se postavlja u sredinu zidnog otvora, a zatim je neophodno izvršiti betoniranje otvora. Kod standardnog gumenog prstena su aksijalna istezanja dozvoljena do 10 mm.

Zaptivni umetak – C 40
Ako voda pritiska, onda prema DIN 18336 treba primeniti zaptivni umetak koji je otporan na gas, pritisak i vodu i koji se iznutra može dodatno zategnuti. On se sastoji od dvostruko-zaptivajućeg umetka sa dve zaptivne površine od 20 mm jakih EPDM-zaptivača od pune gume (etilen-propilen-kaučuk). Svi metalni delovi su galvanski pocinkovani, hromirani i zapečaćeni. Specijalno za KMR konstruisane zaptivne površine obezbeđuju ravnomernu podelu pritiska na PEHD-obložnu cev i tako sprečavaju ulubljivanje, odnosno sužavanje. Sledi ugrađivanje u bušotinu i obložnu cev. Bušenje, odnosno betoniranje obložne cevi, vrši građevinska firma. Dužina obložne cevi zavisi od debljine zida. Prilikom montaže se, kako bi se izbegla oštećenja obložne cevi, nužno mora pridržavati zadatih momenata pritezanje navrtki. Kod zaptivnih umetaka su bez daljeg ispitivanja dozvoljena aksijalna istezanja do 20 mm ukoliko je reč o puzećem istezanju, dakle ukoliko ne dolazi do jakih temperaturnih promena kao što je to slučaj sa parom.

PUR PENA

Poliuretan-tvrda pena sastoji se od komponenata poliola (komponenta A, svetla) i isocijanata (komponenta B, tamna). Kao pogonsko sredstvo primenjuje se ciklo-pentan koji je neškodljiv za okolinu i njegova svojstva ne škode ni ozonskom omotaču, niti doprinose efektu staklene bašte. Na gradilištima se poliuretan-tvrda pena meša ručno ili mašinama visokog pritiska po sopstvenoj formuli. Isoplus-monteri koriste na gradilištima, za naknadne izolacione i zaptivne radove, ili ručno pripremljenu penu iz kofica koja se muti mikserom, ili mašinsku penu iz prethodno zagrejanih rezervoara koji se nalaze na pokretnim postrojenjima gde se pena meša u potrebnoj proporciji.

Kroz egzotermičku hemijsku reakciju nastaje visokokvalitetan izolacioni materijal sa izvrsnim toplotno izolacionim svojstvima i niskom specifičnom težinom. PUR-pena se ističe pri termičkim opterećenjima visokom otpornošću na pritisak i dugim životnim vekom. Izuzetno velika mogućnost primene dostiže 155°C. Brojna istraživanja zvanično priznatih ustanova za proveru materijala (AMPA) potvrđuju minimalni životni vek od trideset godina, pri konstantnom opterećenju od 155°C, a kod nekontinuirane proizvodnje poseduje sposobnost provodljivosti toplote (λ) od maksimalno 0,0275 W/(m•K).

Optimalna sposobnost adhezije PUR-pene obezbeđuje veliku otpornost na smicanje između obložne cevi i pene, kao i između pene i cevi za medijum. Tako se postiže izvanredan spoj koji omogućava da se, usled termičkog opterećenja nastale sile trenja između podloge, zemljišta i obložne cevi prihvate, kao i da bezbedno prihvati nastali napon smicanja i pritiska.

Pena se u skladu sa EN 489 mora skladištiti na temperaturama između +15° C i +25° C, a može se prerađivarti na površinskim temperaturama između 15° i maksimalno 45° C. Maksimalna dužina skladištenja iznosi tri meseca. U zavisnosti od količine sledi isporuka u ambalažama od 1 l, 5 l ili 10 l uključujući posude za mešanje na licu mesta.

DODATNA OPREMA

Priključna cev

Isoplus-cevi se često moraju povezivati za već postojeće cevne mreže. Prilikom bočnog prolaza kroz zid kanala, po pravilu dolazi do poprečnog kretanja. Zadatak priključne cevi je da kompenzuje to pomeranje.

Isporučiva dužina PEHD-šablonskog dela iznosi 1,00 m. Sastoji se od centrično raspoređene PEHD obložne cevi i spojnice. U obim isporuke spada termoskupljajuća manžetna za zaptivanje prelaza priključne cevi na PEHD-omotač odgovarajuće plastične obložne cevi.

Zaptivanje priključne cevi se vrši pomoću tehnički neophodnog prolaza kroz zid (strana Z 6.0) koji ne spada u obim isporuke.

Montažne gredice

Montažne gredice služe kao pomoćna postolja za cevovode do maksimalnog prečnika obložne cevi od 315 mm. Za razliku od drvenih gredica, one ne moraju pre zatrpavanja peskom da budu otklonjene i zato se preporučuju za primenu. Montažne gredice se sastoje od ekstrudirane tvrde gume bez FCKW. Na svakih 6 m cevne trase neophodne su tri tačke oslanjanja, odnosno tri montažne gredice.

PVC-traka ‘opomenica’

PVC-traka ‘’opomenica’’ za radove na cevovodu koristi se za obeležavanje isoplus-cevovoda iznad kanala i prvog zatrpavanja od 200 mm na poziciji od 12.oo časova od razvoda i povrata. Traka “opomenica” se isporučuje u 40 mm širokim i 250 m dugačkim rolnama žute boje sa crnim natpisom ‘’Upozorenje–cevovod za daljinsko grejanje’’.

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!